Banki pod lup±

Wpisy

  • ¶roda, 13 lutego 2013
    • Promocje kredytów gotówkowych w 2013 r.

      W połowie paĽdziernika 2012 r. Bank Pocztowy rozpocz±ł promocję kredytów gotówkowych.

      Specjalne warunki warunki to: zmniejszone oprocentowanie 11,49% oraz 0zł prowizji za przyznanie gotówkowego kredytu, a także interesuj±ce ubezpieczenie od NNW za 19 zł co miesi±c. Oferta skierowana jest do pracowników wybranych zakładów pracy, które Bank uważa za bardzo stabilne oraz zaufane. W praktyce z oferty skorzystać może bardzo wiele osób, gdyż Klienci z tej grupy stanowi± znaczn± większo¶ć portfela kredytów gotówkowych. S± to w szczególno¶ci pracownicy sektora publicznego, czyli szeroko pojętej sfery budżetowej. Kredyty na promocyjnych warunkach będ± dostępne do 31 grudnia 2012 r.

      Z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 Deutsche Bank PBC uruchomił promocyjne warunki dla kredytów gotówkowych i motoryzacyjnych. W zakresie Promocji Mistrzowskiej oproc tych dwóch ofert może zostać obniżone do poziomu nawet 8,99proc. Z oferty można skorzystać składaj±c wniosek w oddziałach Banku do końca czerwca bież±cego roku.

      Klienci indywidualni maj± możliwo¶ć skorzystać z najnowszej oferty pożyczek gotówkowych w ING B¦. Od 1.06.2012r ING Bank ¦l±ski proponuje Pożyczkę 5000 zł w czterech opcjach. Pożyczka 5000 zł będzie dostępna w ofercie do 11 sierpnia bież±cego roku.

      Szczegóły wpisu

      Komentarze:
      (0)
      Tagi:
      Kategoria:
      Autor(ka):
      ania.solska
      Czas publikacji:
      ¶roda, 13 lutego 2013 22:14
  • poniedziałek, 26 marca 2012
    • Zmiany w ofercie złotowych kredytów hipotecznych w Banku BPH i DB

      Kredyt Dopasowany w Banku BPH jest dostępny w 2 opcjach.

      W opcji 1 podstawowej BPH obniżył marżę dla dowolnego celu kredytowania o 1 pp. – do 2,40%. Marża kredytu na cel dowolny może wynie¶ć nawet 1%. W wariancie 2 kredyt hipoteczny jest udzielany na cel mieszkaniowy.

      Opłata za udzielenie kredytu została aktualnie zmniejszona do 0%, przy tej opcji klient nie może zostać objęty za po¶rednictwem banku ubezpieczeniem od ryzyka utraty stałego Ľródła dochodu wskutek utraty zatrudnienia lub ubezpieczeniem na życie oraz na wypadek trwałej i całkowitej niezdolno¶ci do pracy. zmniejszenie prowizji do 0% wi±że się z marż± wyższ± o 0,4 pp.

      DB PBC wdrożył najnowsz± promocję kredytów mieszkaniowych w polskiej walucie, w ramach której w pierwszym roku kredytowania marża wynosi 0 %. Z warunków promocyjnych maj± możliwo¶ć skorzystać kredytobiorcy, którzy złoż± wniosek do końca marca br. Równocze¶nie do końca lutego 2012 r klienci maj± możliwo¶ć skorzystać z oferty specjalnej Prowizja 0proc. Promocja Marża idealna dotyczy kredytów hipotecznych w polskiej walucie o warto¶ci powyżej 100 000 zł

      Szczegóły wpisu

      Komentarze:
      (0)
      Tagi:
      Kategoria:
      Autor(ka):
      ania.solska
      Czas publikacji:
      poniedziałek, 26 marca 2012 13:41
  • wtorek, 29 listopada 2011
    • Za zakupy w sieci płacimy online przez internet

      Polacy rezygnuj± z gotówki na zakupach w Internecie - wynika z danych PayU. największego operatora płatno¶ci internetowych w naszym kraju.


      80 proc. internautów kupuje na aukcjach, ponad dwie trzecie – w sklepach internetowych. Blisko 90 proc. użytkowników największego serwisu aukcyjnego Allegro.pl, po pierwszych do¶wiadczeniach rezygnuje z gotówki przy kolejnych zakupach. Już ponad połowa transakcji na Allegro jest dokonywana przy pomocy kart płatniczych lub szybkich e-przelewów.

      Płatno¶ci internetowe to szybsza realizacja zakupu. Kiedy płacimy bezpiecznym e-przelewem za po¶rednictwem Agenta Rozliczeniowego, klikamylogo płatno¶ci internetowych, logujemy się w swoim banku np na ekonto w mbanku. Nie musimy już podawać danych typu rachunek sklepu, dane zamówienia, wystarczy tylko wykonać przelew. W ci±gu kilku minut do sprzedawcy trafi informacja, że przelali¶my pieni±dze – będzie on mógł wysłać zamówiony towar niezwłocznie.


      To także tańsza forma rozliczeń. Każdy, kto wybiera opcję „za pobraniem”, dopłaca do kosztów przesyłki nawet kilkana¶cie złotych – to opłata za przyjęcie gotówki przez doręczyciela, Pocztę lub firmę kuriersk±.

      Internauci doceniaj± nie tylko szybko¶ć i niskie koszty, ale też wygodę płatno¶ci internetowych – wybieraj±c opcję e-przelewu system w zasadzie wszystko – poza logowaniem do banku i wysłaniem przelewu – robi automatycznie. To oszczędza i czas, i zapobiega ewentualnym pomyłkom np. w numerze konta sprzedawcy. Automatyzacja płatno¶ci to spory atut.

      Eksperci podkre¶laj± jednak, że największym atutem jest bezpieczeństwo – je¶li korzystamy z systemu płatno¶ci, który ma status Agenta Rozliczeniowego, nasze transakcje s± bezpieczne jak w banku. Operator płatno¶ci musi uzyskać zgodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego na tak± działalno¶ć. I co ważne – podlega takiemu samemu nadzorowi ze strony NBP jak banki. To oznacza, że standardy bezpieczeństwa s± takie same, jak w bankach, które udostępniaj± konta online.

      

      Szczegóły wpisu

      Komentarze:
      (0)
      Tagi:
      Kategoria:
      Autor(ka):
      ania.solska
      Czas publikacji:
      wtorek, 29 listopada 2011 13:43